Nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej

Udostępnij artykuł
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 3 transporty, które nie były zgłoszone w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Do wykrycia ropopochodnych zbiorników wykorzystano urządzenia RTG. Od stycznia 2020 r. na Dolnym Śląsku ujawniono już ponad 210 ton substancji ropopochodnej.

Dolnośląscy funkcjonariusze zatrzymali, na autostradzie A4 oraz drodze krajowej A5 z Wrocławia do Poznania, 3 transporty z substancją ropopochodną. Przewóz nie był zgłoszony w SENT. Łącznie zabezpieczono 78 ton substancji ropopochodnej. Kierowcy zostali ukarani grzywną wysokości 7500 zł, a przewoźnikowi grożą kary administracyjne.

KAS przypomina, że ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), nakłada obowiązek zgłaszania przewozu na terytorium RP niektórych towarów, do których zalicza m.in. wyroby ropopochodne, tytoń, alkohol i produkty lecznicze, a także monitorowania przewozu przy użyciu technologii GPS. Za brak zgłoszenia, nieprawidłowości w zgłoszeniu i brak włączonego urządzenia do geolokalizacji grożą wysokie kary pieniężne.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.