Nieprawidłowości na dwóch stacjach

Udostępnij artykuł

Inspekcja Handlowa stale kontroluje jakość paliw na stajach. Kontrolerzy reagują na wszystkie zawiadomienia jak również przeprowadzają badania w trybie losowym.

W maju i pierwszej połowie czerwca 2010 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 89 obiektów w całej Polsce. Zbadano próbki benzyn i oleju napędowego. Norm nie spełniały próbki benzyny na zaledwie dwóch stacjach. W Bydgoszczy (kontrola 13 maja), benzyna nie spełniała norm prężności par. Kontrolerzy stwierdzili niewielkie przekroczenie norm (63,4 wobec max. 60.).

Podobnie było 20 maja na stacji paliw w Nowym Gizewie. Podczas kontroli jakości benzyny również stwierdzono przekroczenie norm prężności par (70 wobec maks. 60).
W całym 2009 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała w trybie losowym 747 stacji paliw. Zaledwie w 23 przypadkach stwierdzone zostały nieprawidłowości. Oznacza to, że obowiązujących wymagań jakościowych nie spełniało 3,08 proc. stacji. Złą jakość oleju napędowego stwierdzono w 12 przypadkach (3,75 proc.),a benzyny w 11 (2,58 proc.).

W trakcie pozostałych kontroli stacji paliw, które zostały wybrane na podstawie skarg kierowców, informacji z policji i negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 68 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych, co stanowiło 4,88 proc. próbek zbadanych w tym zakresie. W ramach tej liczby norm nie spełniało 48 próbek oleju napędowego (6,65 proc.) i 20 próbek benzyn (2,98 proc.).

 

 

 

 

Opublikowano: 05.07.2010
Aktualizacja: 05.07.2010