Nieudolna promocja biopaliw

Udostępnij artykuł

 „Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” nie spełnił pokładanych w nim nadziei, poinformowała Grupa Lotos.

Jak uważa koncern, w nawiązaniu do projektu o zmianie ustawy o biokomponentach biopaliwach , sprawa biopaliw powinna być rozpatrywana jako jedna z części związanych z energią źródeł odnawialnych. Grupa uważa także, że sprawa biopaliw powinna być włączona do dokumentu „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Tworzenie dwóch dokumentów, które nie SA ze sobą spójne źle świadczy o koordynacji całości spraw ze źródeł odnawialnych.

Grupa Lotos uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami nowej ustawy.

Przygotowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.
 

Opublikowano: 29.07.2010
Aktualizacja: 29.07.2010