Niższa marża w PKN Orlen

Udostępnij artykuł

Ponadto w lipcu modelowa marża petrochemiczna dla Grupy spadła do 739 EUR/T z 757 EUR/T zanotowanych w czerwcu.

Wynik operacyjny PKN Orlen wg LIFO za drugi kwartał 2010 wyniesie około 700 mln zł – wynika z szacunkowych danych za pierwsze półrocze opublikowanych przez płocki koncern. Na dobry wynik Orlenu wpłynęły głównie korzystne uwarunkowania makroekonomiczne.

Łączny, dodatni wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent, kurs złotówki względem walut obcych oraz wyższe wolumeny sprzedaży wyniesie około 0,8 mld PLN (r/r).

Ponadto w wyniku rosnących cen ropy naftowej w 2 kwartale 2010 roku, szacowany efekt LIFO zwiększający raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie około 0,4 mld PLN.

– Modelowa marża rafineryjna i dyferencjał URAL/Brent wzrosły łącznie o 1,0 USD/bbl (r/r), natomiast modelowa marża petrochemiczna wzrosła o 234 EUR/t tj. 48 proc. (r/r) i wyniosła 721 EUR/t – poinformował zarząd PKN Orlen.

Przerób ropy w PKN Orlen w 2 kwartale 2010 roku wzrósł o 11 proc. (kw/kw) oraz 5 proc. (r/r) osiągając poziom 6,9 mln t. Rafineria w Płocku kontynuowała pracę przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.
Poprawa warunków rynkowych oraz brak postojów remontowych, które występowały w drugim kwartale 2009 roku pozwoliły na zwiększenie przerobu ropy naftowej w Unipetrol o 28 proc. (r/r) i w Orlen Lietuva o 10 proc. (r/r).

Ponadto zwiększona dostępność instalacji produkcyjnych w rafineriach Grupy pozwoliła na poprawę wskaźnika uzysku paliw o 1 do 2 p.p. w porównaniu do drugiego kwartału roku 2009.
 

Opublikowano: 10.08.2010
Aktualizacja: 10.08.2010