Nowe kolektory danych na stacjach Orlen

Udostępnij artykuł

Kolektory, które mają być zakupione przez płocki koncern muszą spełniać określone wymagania, min : procesor o architekturze min. 16 bitowej, pamięć programu min. 512 KB, pamięć danych min. 8 MB, typ czytnika – klasy CCD lub laserowy, głębia odczytu kodów kreskowych: co najmniej od 5 cm do 15 cm, prędkość odczytu kodów kreskowych: minimum 15 odczytów w ciągu 60 sekund, obsługa kodów EAN: Kod 39, Kod 128, Kod 93, EAN-128, EAN8 z dod. +2, +5, EAN-13 z dod. +2, +5 oraz wiele innych.

Oferent zobligowany jest do przygotowania aplikacji dla kolektorów danych, która będzie obsługiwać dostawę towarów pozapaliwowych (załadowanie kompletnej bazy danych, dokumentu awiza dostawy do kolektora, wprowadzenie lub usuwanie za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznie kodów EAN, ilości, ceny zakupu towarów z dostawy, potwierdzenia poprawności dostawy z awizem dostawy, załadowanie danych dostawy z kolektora do programu POS-owego, zatwierdzenie dokumentu dostawy w POS). Aplikacja musi obsługiwać także zamawianie towarów pozapaliwowych, inwentaryzacje wewnętrzną, raport towarów przeterminowanych, parametryzację dostępu do informacji etc.

Dostawca kolektorów będzie zobowiązany również do: dostarczenia urządzeń do testów 2 szt. miesięcznie), konfiguracji urządzeń, dostarczanie aplikacji do kolektorów, dostarczenie pakietów aktualizacyjnych umożliwiających zdalną aktualizację urządzenia przez pracowników PKN Orlen. Dostawca mui także : dostarczyć ok. 20-tu urządzeń na okres pilotażu (ok. 1-mca), udzielać pomocy technicznej, poprawiać błędy w aplikacji. Obowiązkowe jest również zapewnienie licencji na aplikację dla wszystkich urządzeń (przy zakupie kolejnych kolektorów PKN ORLEN nie będzie ponosił kosztów związanych z licencją a jedynie z zakupem urządzenia i instalacji aplikacji w urządzeniu).
 

Opublikowano: 18.08.2010
Aktualizacja: 18.08.2010