Nowe oznakowanie dystrybutorów obowiązuje

Udostępnij artykuł

Nowe rozporządzenie ministra gospodarki jest aktem dotyczącym ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przepisy rozporządzenia o zmianie oznakowania będą miały zastosowanie do wszystkich dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych. Każdy z właścicieli stacji będzie miał obowiązek oznaczyć dystrybutor stosowanym na danej stacji paliwowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego, a także umieścić w widocznym miejscu znak identyfikacji wizualnej.

Znak identyfikacji wizualnej to kwadrat o minimalnej długości boku 60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się napis w kolorze białym składający się z: oznaczenia BIO oraz liczby całkowitej oznaczającej udział objętościowy, wyrażony w procentach, biokomponentów zawartych w biopaliwie ciekłym. Znakiem tym oznaczyć należy również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania biopaliw ciekłych, który ma mieć ok. 40 mm średnicy.

Rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 stycznia 2010 roku, pod numerem 2010/0016/PL. Ustawa o biopaliwach, dostosowuje nasze przepisy do unijnej dyrektywy 2009/30/WE. Jeden z zapisów dotyczył właśnie umieszczanie informacji o zawartości biokomponentów na wszystkich dystrybutorach paliwowych.

Opublikowano: 21.07.2010
Aktualizacja: 21.07.2010