Nowe regulacje prawne wchodzące w 2021 r.

Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku.

W nowym roku zacznie obowiązywać także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu. Polscy przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

Wchodzące wraz z nowym rokiem regulacje wpisują się w kierunkowy i wszechstronny program Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który jest rozpisanym na konkretne działania programem bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców, a także nadania im nowego kierunku  oraz impulsu rozwojowego.

Plan dla Pracy i Rozwoju to bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek, czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji oraz impuls rozwojowy, czyli eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego oraz proprzedsiębiorcze regulacje prawne. Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl.

Lista nowych regulacji na stronie MRPiT – kliknij

– Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, część wchodzi wraz z nowym rokiem, a część właśnie opracowujemy dla przedsiębiorców. Jest to program trzech filarów działań na rzecz wsparcia firm i pracowników oraz ożywienia polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa, w tym, w możliwie szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu. Polacy potrzebują konkretnego planu – rozpisanego na działania, bo tylko konkrety dają poczucie bezpieczeństwa w trudnym czasie i my taki plan przygotowaliśmy  – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.