Nowi członkowie nadzoru Grupy Lotos

Udostępnij artykuł

Ponadto Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. ZWZ zdecydowało również o pozostawieniu zysku za ubiegły roku w spółce oraz powiększeniu składu Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. Nowymi członkami rady siódmej kadencji zostali: Pani Ewa Sibrecht–Ośka oraz Pan Rafał Lorek.

Pani Ewa Sibrecht–Ośka jest absolwentką Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1994 r. radca prawny – aplikacja radcowska w Warszawie. Od 1991 do 2001 r. zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Równolegle: 1992-1995 – zatrudnienie w banku, 1995-1996 zatrudniona w Kancelarii Prawniczej Saker McKenzie, 1998-2001 Kancelaria Prawnicza Cavere, 2000-2001 zatrudniona w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2001-2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A. W 2007 r. radca prawny w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Od listopada 2007 r. radca ministra w DNWiPI w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pan Rafał Lorek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Większość jego kariery zawodowej związana jest z rynkiem kapitałowym w Polsce. Pracował dla szeregu największych instytucji świadczących usługi z zakresu bańkowości inwestycyjnej oraz wealth management. Pan Lorek rozpoczął swoja karierę zawodowa pracując jako makler w Banku Handlowym a następnie Societe Generale Securities Polska w latach 1995 – 2000. W okresie od 2001 r. do 2005 r. pracował w CA IB Investment Management S.A. na stanowisku Account Managera a następnie Zastępcy Dyrektora Zespołu Account Managerów. W latach 2005 – 2007 pracował jako Senior Wealth Manager w Citibank Polska. Następnie w latach 2007 – 2008 pracował w Bank Sal. Oppenheim Jr. & CIE Austria AG na stanowisku Wiceprezesa odpowiedzialnego za private banking. Od 2008 r. prowadzi własną firmę konsultingowa R.S.P. LOREK.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec marca 2010 r. wyniosło 4985 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LOTOSU w I kwartale tego roku przekroczyły 3,9 mld zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w tym okresie blisko 27 mln zł, a zysk operacyjny 66,4 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wzrośnie w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w miesiącach styczeń-luty 2010 r. do 32 proc. To o 3,7 punkty procentowe więcej w porównaniu z końcem 2009 r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
 

Opublikowano: 29.06.2010
Aktualizacja: 29.06.2010