Nowy nadzór Petrolinvestu

Udostępnij artykuł

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 czerwca bieżącego roku na, podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na osiem osób.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2010 roku Prokom Investments powołał w skład Rady Nadzorczej Petrolinvestu na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Ryszarda Krauze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Andre Spark na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze , wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Bertrand Le Guern.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.

Opublikowano: 01.07.2010
Aktualizacja: 01.07.2010