Nowy wiceprezes Petrolinvestu

Udostępnij artykuł

Pan Marek Pietruszewski (lat 40) jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki. W roku 1997 uzyskał dyplom Mastere EDHEC (Ecole Des Hautes Etudes Commercialles), w roku 1999 uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Bristol i Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. W 2005 roku ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nowy wiceprezes karierę zawodową rozpoczął w lutym 1996 r. w Daewoo Motor Polska w Lublinie. W latach 1996-2000 pracował w firmie audytorskiej KPMG, w latach 2000-2001 pracował dla JP Morgan, w zespole fuzji i przejęć. W grudniu 2001 roku przeszedł do branży paliwowej rozpoczynając pracę na stanowisku dyrektora finansowego w Preem Polska, gdzie był członkiem zespołu przygotowującego restrukturyzację i dezinwestycję spółki. Od 2003 roku do lutego 2010 roku pracował w Grupie Lotos pełniąc funkcję dyrektora finansowego w Lotos Partner, a następnie w Lotos Paliwa.

Od 9 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku był członkiem Zarządu Petrolinvest S.A. Jest członkiem rady nadzorczej Petrolinvest Gaz S.A., a także dyrektorem finansowym w Occidental Resources, Inc.

Działalność Marka Pietruszewskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Marek Pietruszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Petrolinvest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Pietruszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.
 

Opublikowano: 01.07.2010
Aktualizacja: 01.07.2010