Nowy wzór formularza sprawozdań URE

Udostępnij artykuł
Dokument dotyczy rodzajów i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczenia.

W dniu 24 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:

  • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC),
  • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ),
  • podmioty przywożące (RPP).

W stosunku do dotychczasowego wzoru sprawozdania wprowadzono zasadnicze zmiany. W Informacji Prezesa URE nr 39/2019 zawarte zostały objaśnienia ułatwiające wypełnienie formularza.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE MAJ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 06.06.2019
Aktualizacja: 06.06.2019