Od 20 grudnia niższa akcyza na paliwa

Udostępnij artykuł
Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na wyzerowanie danin obciążających energię i paliwa. Umożliwiają jedynie ich zmniejszenie do unijnego minimum. Z opcji tej korzysta Polska.

Zmiana zakłada obniżenie stawek akcyzy na wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

Do unijnego minimum rząd obniża:
  • stawki akcyzy na olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG (od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.)
  • akcyzę na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)
Sprzedaż paliw bez podatku detalicznego

Na ceny paliw wpływa również podatek od sprzedaży detalicznej. Dlatego Polska zrezygnuje z poboru tego podatku od sprzedaży paliw silnikowych (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.) 

Zmiany te zostały wprowadzone w drodze rozporządzenia opublikowanego 20 grudnia 2021 r. poz. 2350.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Opublikowano: 21.12.2021
Aktualizacja: 21.12.2021