Odbył się zjazd właścicieli stacji Huzar

Udostępnij artykuł

Dzięki takiej organizacji spotkania właściciele mieli czas, aby poza salą konferencyjną, w swobodnej atmosferze porozmawiać o prowadzonym biznesie i wymienić się doświadczeniami.

Z racji dynamicznego rozwoju sieci Huzar znacząca liczba uczestników była pierwszy raz na zebraniu, dlatego też spotkanie rozpoczęło się od prezentacji poszczególnych firm. W dalszej części podsumowano bieżący stan sieci, prowadzone obecnie działania związane z przystępowaniem kolejnych stacji oraz realizacją rebrandingów.

Obecnie w sieci znajdują się 74 stacje (podpisane umowy) i po uwzględnieniu prowadzonych działań wakacje powinny zostać zakończone liczbą 56 stacji w pełnym brandzie. Liczby te pozwalają na wskazanie Huzara jako niezagrożonego lidera na rynku rozwiązań dla stacji niezależnych co uczestnicy przyjęli z zadowoleniem.

W trakcie rozmów satysfakcję z dokonanego wyboru podkreślali szczególnie właściciele stacji którzy do sieci przystępowali na początku jej powstawania, gdy wielu innych wątpiło w powodzenie takiego przedsięwzięcia.

Spółka POLpetro S.A. została założona w grudniu 2000 r. w Płocku przez grupę 22 indywidualnych właścicieli patronackich stacji paliw w sieci Petrochemii Płock S.A. Cechą charakterystyczną spółki jest równomierne rozłożenie kapitału akcyjnego pomiędzy akcjonariuszami oraz brak powiązań z jakąkolwiek dużą grupą kapitałową. Jest to ważny atut, który stanowi zachętę dla potencjalnych akcjonariuszy do angażowania się w rozwój spółki poprzez zakup akcji.

Na chwilę obecną spółka liczy 52 akcjonariuszy – wyłącznie prywatnych właścicieli stacji. POLpetro S.A. jest spółką wspierającą właścicieli stacji paliw w ich dążeniu do uzyskania stabilności i umocnienia swojej pozycji na rynku paliwowym.
 

Opublikowano: 01.07.2010
Aktualizacja: 01.07.2010