Ogłoszono przetarg na OBR Płock

Udostępnij artykuł

Płocka spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, wyrobów z tworzyw sztucznych i innych wyrobów chemicznych oraz prowadzi prace naukowo-badawcze na rzecz: sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

Przedmiotem przetargu jest 941 800 akcji stanowiących 85 proc.kapitału zakładowego spółki. Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jedną akcję wynosi 65,00 złotych, co stanowi łącznie ponad 61,2 mln złotych za wszystkie zbywane akcje.
 
Aktualnie działalnością produkcyjną zajmują się: Pion Handlu i Produkcji Tworzyw Sztucznych oraz Pion Produkcji i Sprzedaży Chemikaliów. Spółka jest jednym z największych producentów benzyny lotniczej w Europie środkowo-wschodniej (rynek krajowy oraz m.in. Litwa, Rumunia, Anglia, Rosja), eksportuje także na rynki egzotyczne takie jak: Sudan, ZEA czy Jordania.

Działalność naukowo-badawcza realizowana jest przez wyspecjalizowane Zakłady i Pracownie m.in. Zakład Rafineryjny, Inżynieryjno – Projektowy, Informatyczny, Antykorozyjny i Analityczny oraz Dział Informacji Naukowo – Technicznej wraz z Biblioteką. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe obejmują swoim zakresem opracowania koncepcyjne, analizy techniczno-ekonomiczne, projekty modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, kompleksową ochronę antykorozyjną infrastruktury przemysłowej oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska. Wiele z prowadzonych prac badawczych zostało wdrożonych w przemyśle i przynosi wymierne efekty ekonomiczne lub ekologiczne dla jednostek wdrażających. Spółka bierze także czynny udział w realizacji europejskich projektów badawczych.

 

Opublikowano: 27.07.2010
Aktualizacja: 27.07.2010