Olej najchętniej kupowany na stacjach

Udostępnij artykuł

Na drugim miejscu w przeprowadzonym badaniu znalazły sie sklepy motoryzacyjne zlokalizowane w innym miejscu niż stacje obsługi (17,3 proc.), na trzecim supermarkety oraz hipermarkety (13,4 proc.), na czwartym warsztaty nieautoryzowane / sklepy motoryzacyjne na terenie warsztatu oraz hurtownie motoryzacyjne (po 9,4 proc.). Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: warsztaty autoryzowane, Makro Cash nad Carry, hurtownie, sprzedaż przez internet oraz stacje szybkiej obsługi samochodów.

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

 

 

 

Opublikowano: 02.08.2010
Aktualizacja: 02.08.2010