OLPP: Modernizacja bazy w Emilianowie

Udostępnij artykuł

OLLP dysponuje 22 bazami paliw na terenie całego kraju. Bazy świadczą usługi magazynowania, przesyłu i przeładunku paliw, dozowania biokomponentów, uszlachetniania paliw, badania jakości. OLLP dysponuje również składami podatkowymi.

Pięć największych baz: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu Poznańskim i Emilianowie znajduje się na końcówkach dalekosiężnych rurociągów paliwowych. Cztery obiekty przy wschodniej granicy posiadają terminale przeładunkowe z torów szerokich na znormalizowane, które pozwalają na przeładunek rocznie 2,7 mln ton paliw, ropy naftowej i gazu. Z kolei dzięki bazie w Dębogórzu i terminalowi morskiemu możliwe jest sprowadzenie do Polski lub wysłanie 1,2 mln ton paliw rocznie.

Baza Paliw nr 5 w Emilianowie to jedna z największych baz OLPP. świadczy usługi magazynowania i przesyłu paliw, dozowania biokomponentów, uszlachetniania paliw, badania jakości.
W lipcu OLPP ogłosił przetarg na rozbudowa stanowisk nalewu cystern samochodowych wraz z instalacją dodatków firmowych.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, zakresie i złożoności technicznej, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, wymagania stawiane oferentom, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wymagany termin realizacji zamówienia, informacje na temat wadium oraz informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostaną określone w specyfikacji zamówienia, o którą można było występować do 8 lipca.
Dodatkowych informacji udziela Anna Wietecka (anna.wietecka@olpp.pl).

 

Opublikowano: 09.07.2010
Aktualizacja: 09.07.2010