Orlen: 23 kontrahentów dostarczy biokomponenty

Udostępnij artykuł

Zgodnie z zasadami wyboru dostawców biokomponentów, w pierwszym etapie oferenci składali swoje propozycje cenowe za pośrednictwem aukcji internetowej w formie negocjacji on-line, co gwarantowało przejrzystość i transparentność procesu wyboru. Etapem wyłaniającym finalnie kontrahentów były negocjacje bezpośrednie. Dostawcy krajowi spółek Grupy Orlen na poszczególnych rynkach zabezpieczą ok. 47 proc. bioetanolu oraz 32 proc. estrów.

Czynnikami decydującymi o wyborze były przede wszystkim korzystne warunki handlowe, jakość produktu, bezpieczeństwo dostaw oraz spełnienie wymogów formalno – prawnych określonych w krajowych i europejskich uregulowaniach legislacyjnych.

Dostawcami bioetanolu dla Grupy Orlen na najbliższy rok będą:

PKN Orlen– Akwawit-Brasco S.A., Bioagra S.A., Bioetanol AEG Sp. zo.o., Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne Biowin S.A., CropEnergies AG, Destylacje Polskie Sp. z o.o., Komers International, Sekab Biofiuels and Chemicals, Podlaskie Gorzelnie Surwin Sp. z o.o. oraz PHP Wiesław Wawrzyniak

UNIPETROL– Agroetanol TTD a.s. oraz Verbio AG

Orlen Lietuva – AB Biofuture oraz Jaunpagasts Plus Ltd

Estry natomiast dostarczą:

PKN Orlen – Bioagra Oil S.A, Rafineria Trzebinia, Bio-Olwerk Magdeburg GmbH, OleoChemical a.s., Biowerk Sohland GmbH oraz ADM Hamburg AG

UNIPETROL – OleoChemical a.s., ADM Hamburg AG, Verbio AG,

Orlen Lietuva – SIA Bioventa, Trafigura Beheer B.V.

Zgodnie z warunkami przetargu, biokomponenty dostarczane do GK Orlen muszą spełnić kryteria zrównoważonego rozwoju określone w Dyrektywach UE oraz zapewniać odpowiedni potencjał redukcji gazów cieplarnianych. Produkt nie może również być uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W przypadku dostaw do PKN Orlen min. 75 proc surowca zużytego do produkcji biokomponentów musi pochodzić z terytorium UE.
 

Opublikowano: 03.09.2010
Aktualizacja: 03.09.2010