Orlen: 43 mln zł zysku netto

Udostępnij artykuł

Drugi kwartał 2010 roku przyniósł poprawę warunków makroekonomicznych w branży paliwowej. Odnotowano łączny wzrost marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 1,0 USD/bbl w stosunku do II kwartału 2009. Do 721 EUR/bbl wzrosła modelowa marża petrochemiczna. W tym samym czasie odnotowano wzrost cen ropy o 2 USD/bbl do 78 USD/bbl. Na głównych rynkach na których funkcjonuje PKN Orlen odnotowano wzrost PKB, co przełożyło się na większe zużycie oleju napędowego, jednak przy znaczącym zmniejszeniu zużycia benzyny.

W powyższych warunkach makroekonomicznych PKN ORLEN osiągnął w II kwartale zysk operacyjny wg LIFO, czyli z pominięciem efektu przeszacowania zapasów, w wysokości 0,7 mld PLN, co jest najlepszym wynikiem od początku 2009 r.
Zysk operacyjny wzrósł do 1,1 mld PLN czyli o 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zadłużenie PKN ORLEN , w stosunku do II kwartału 2009 r. zmniejszyło się o 3,5 mld zł i osiągnęło poziom 9,8 mld PLN.

– Bardzo dobre wyniki operacyjne zawdzięczamy konsekwentnej realizacji planów optymalizacyjnych oraz poprawie warunków makroekonomicznych. Mimo stałego wzrostu marży rafineryjnej i dyferencjału, musieliśmy zmierzyć się z osłabieniem złotego oraz spadkiem popytu na benzynę. Pomimo niekorzystnego przeszacowania naszych zobowiązań walutowych zmniejszyliśmy zadłużenie o dalsze 0,5 mld. złotych. Dzięki większemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz dalszej poprawie efektywności sprzedaży po raz kolejny wypracowaliśmy wyższe wolumeny – powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen. – Wyniki te utwierdzają nas w przekonaniu, że strategia przyjęta przez PKN Orlen, dzięki której skutecznie funkcjonowaliśmy w trudniejszym okresie przełomu lat 2009/2010, sprawdza się także przy nieco lepszej koniunkturze i wskazuje właściwy kierunek rozwoju na najbliższe lata – dodał Jacek Krawiec.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2010 r.:

• 1,1 mld PLN zysku operacyjnego – wzrost o 0,5 mld PLN w porównaniu do II kwartału 2009

• 0,7 mld PLN zysku operacyjnego wg LIFO – wzrost o 1,0 mld PLN w porównaniu do II kwartału 2009

• Wzrost wolumenów sprzedaży o 5 proc. wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych oraz uzysku paliw

• Dalsza poprawa wskaźników finansowych – zmniejszenie zadłużenia o kolejne 0,5 mld PLN w stosunku do poprzedniego kwartału.

Opublikowano: 31.08.2010
Aktualizacja: 31.08.2010