Orlen: Dobra kondycja segmentu rafineryjnego

Udostępnij artykuł

Zysk operacyjny za okres od kwietnia do lipca br. wyniósł 983 mln zł i był o 213 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody segmentu wyniosły 15 mld 844 mln zł i były o ponad 3,5 mld większe niż w II kwartale 2009 r.

Do poprawy wyniku operacyjnego przyczyniły się zmiany czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał, marżę rafineryjną oraz kursy walut obcych (519 mln zł). Wpływ na wynik miały także korzystne zmiany cen ropy naftowej na wycenę zapasów niższe o 438 mln zł.

8 proc. wzrost sprzedaży rafineryjnej, który odnotowano we wszystkich spółkach segmentu przyczynił się do poprawy wyniku o dalsze 52 mln zł. Niższe koszty stałe, wynagrodzenia i amortyzacja wpłynęły dodatkowo na poprawę raportowanego wyniku operacyjnego o 68 mln zł.

W II kwartale 2010 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. nastąpiło zmniejszenie nakładów inwestycyjnych („CAPEX”) segmentu o 114 mln zł do poziomu 191 mln zł.

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w II kwartale 2010 r. należały: budowa instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII Claus II wraz z infrastrukturą, odbudowa kotła na instalacji Krakingu Katalitycznego oraz kontynuacja budowy rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski – Wrocław w PKN Orlen S.A.
 

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010