Orlen: dobre wyniki w Czechach

Udostępnij artykuł

Zysk z działalności operacyjnej segmentu rafineryjnego w Grupie Unipetrol był wyższy o 177 mln złotych (r/r), głównie w efekcie pozytywnego wpływu czynników makroekonomicznych, wyższych wolumenów sprzedaży przy ujemnym wpływie zmian cen ropy na wycenę zapasów w kwocie (-) 17 mln złotych (r/r). Zysk z działalności operacyjnej segmentu petrochemicznego w I półroczu był wyższy o 106 mln złotych (r/r), dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej segmentu i rosnącym marżom petrochemicznym (r/r) przy negatywnym oddziaływaniu zmiany cen produktów petrochemicznych na wycenę zapasów w wysokości (-) 50 mln złotych (r/r). Niższy zysk z działalności segmentu detalicznego o (-) 2 mln złotych to głównie efekt niższych marż realizowanych na sprzedaży produktów paliwowych i pozapaliwowych oraz niższej sprzedaży
wolumenowej. Dodatnie efekty programów optymalizacyjnych w zakresie kosztów stałych i wynagrodzeń
przyniosły oszczędności w kwocie 18 mln złotych (r/r).

Kluczowymi spółkami Holdingu Unipetrol są Ceska Rafinerska – największy przetwórca ropy naftowej w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.

Spółka Benzina zarządzała na koniec 2009 roku siecią 337 obiektów, funkcjonujących w segmencie premium i ekonomicznym. Najwyższe wymagania marki premium Benzina Plus oferującej bogaty asortyment usług oraz produktów pozapaliwowych spełniało w 2009 roku 107 stacji. Natomiast w skład segmentu ekonomicznego wchodziło 230 obiektów. 325 stacji funkcjonowało w formule Company-owned Dealer-operated, a 12 w formule Dealer-owned Franchise-operated.
 

 

Opublikowano: 31.08.2010
Aktualizacja: 31.08.2010