Orlen, Energa i PGNiG złożyły wniosek do UOKiK

Udostępnij artykuł
Firmy chcą wspólnie zbudować elektrownię gazowo-parową w Ostrołęce. Realizacja wspólnej inwestycji na bazie przedsiębiorstwa CCGT Ostrołęka wymaga uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wniosek o zezwolenie na koncentrację wpłynął do UOKiK 24 lutego 2021 roku.

Planowana koncentracja polega na utworzeniu przez Polski Koncern Naftowy Orlen, Energa oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wspólnego przedsiębiorcy na bazie przedsiębiorcy utworzonego w tym celu przez Energa, tj. CCGT Ostrołęka. Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy nastąpi poprzez objęcie przez PGNiG 49 proc. udziałów w kapitale zakładowym CCGT Ostrołęka, co nastąpi po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK. CCGT Ostrołęka będzie odpowiedzialna za realizację projektu budowy elektrowni gazowo-parowej, a po jej oddaniu do użytkowania, za jej eksploatację.

 –  Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Planowana koncentracja wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto wpisze się w trwający proces modernizacji polskiej energetyki – czytamy w komunikacie UOKiK dotyczącym planowej koncentracji.

Podstawowy przedmiot działalności PKN Orlen stanowi przetwarzanie ropy naftowej oraz produkcja paliw i produktów petrochemicznych, a także ich składowanie, transport, dystrybucja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna. PKN Orlen prowadzi sieć stacji paliw, w których dostępne są gazety oraz artykuły konsumpcyjne codziennego użytku, w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech oraz Słowacji. PKN Orlen jest również aktywny w ograniczonym zakresie w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz Kanadzie.

Energa jest spółką kontrolowaną przez PKN Orlen. Podstawowy przedmiot działalności Energa stanowi wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną.

PGNiG prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importu, dystrybucji, magazynowania i dostaw gazu ziemnego, dostaw ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.02.2021
Aktualizacja: 25.02.2021