Orlen i BP najczęściej wybierane w promocjach

Udostępnij artykuł

Badanie Moto Scan potwierdziło, że stacjami gdzie klienci najchętniej biorą udział w promocjach są PKN Orlen oraz BP. Osoby, które brały udział w badaniu najczęściej korzystały z: nagrody natychmiastowej w postaci punktów programu lojalnościowego (71,9 proc.), nagrody natychmiastowej w postaci obniżonej ceny na dany produkt (13,2 proc.), drobnej, natychmiastowej nagrody rzeczowej po spełnieniu jakiegoś określonego warunku (13,2 proc.), zbierania nalepek bądź stempli (5,7 proc.). Kolejnymi promocjami były odpowiednio: losowanie losów z urny, zdrapki oraz wysyłanie SMS.

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 27.07.2010
Aktualizacja: 27.07.2010