Orlen kupił ropę dla rafinerii w Możejkach

Udostępnij artykuł

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen poinformował, że 2 września 2010 roku Orlen zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 55,72 miliony USD (czyli ok. 172 miliony PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 2 września 2010 roku).
Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen S.A. a Gunvor w okresie od 22 czerwca 2010 roku do 2 września 2010 roku wynosi 609,75 milionów USD (czyli ok. 1 917 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen S.A. z Gunvor od 22 czerwca 2010 roku do 2 września 2010 roku jest umowa z 11 sierpnia 2010 roku o wartości ok. 58,16 milionów USD (czyli ok. 178 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 11 sierpnia 2010 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB Orlen Lietuva.
PKN Orlen S.A. posiada 100 proc. udziałów w AB Orlen Lietuva.

Należąca do Orlenu rafineria w Możejkach jest zmuszona ponosić wyższe koszty dostaw ropy drogą morską, po tym jak strona rosyjka zamknęła odcinek rurociągu zasilającego w surowiec rafinerię. Rosjanie tłumaczą zamknięcie odcinka koniecznością napraw ale nie podają terminu ponownego uruchomienia ropociągu. Wysokie koszty dostaw surowca to główna przyczyna strat jakie przynosi działalność Orlen Lietuva w grupie PKN Orlen.

Opublikowano: 03.09.2010
Aktualizacja: 03.09.2010