Orlen Lietuva kończy półrocze na minusie

Udostępnij artykuł

Wynik operacyjny Grupy Orlen Lietuva był niższy o 52 mln zł niż w II kwartale 2009 r. i wyniósł (- )13 mln zł. Zmniejszony o 51 mln zł (r/r) poziom wyniku segmentu rafineryjnego odzwierciedla niekorzystny pływ zmian cen ropy na wycenę zapasów w wysokości (-) 264 mln zł, przy pozytywnym wpływie czynników makroekonomicznych, rosnących wolumenów sprzedaży i dodatnim wpływie niższych (r/r) kosztów stałych i wynagrodzeń.

Grupa AB Orlen Lietuva to spółka w całości należąca do polskiego koncernu PKN Orlen działająca na Litwie. Rafineria w Możejkach jest zmuszona ponosić wyższe koszty dostaw ropy drogą morską, po tym jak strona rosyjska zamknęła odcinek rurociągu zasilającego w surowiec rafinerię. Rosjanie tłumaczą zamknięcie odcinka koniecznością napraw ale nie podają terminu ponownego uruchomienia ropociągu. Wysokie koszty dostaw surowca to główna przyczyna strat jakie przynosi działalność Orlen Lietuva w grupie PKN Orlen. Do złych wyników finansowych mogła się także przyczynić słaba konsumpcja benzyny na rynku litewskim. Według szacunkowych danych z Agencji Rynku Energii S.A. konsumpcja benzyn w II kwartale 2010 r. zmniejszyła się o 23,1 proc. (r/r) i wyniosła 78 tys. ton.

Orlen Lietuva jest jednym z najważniejszych dostawców benzyny i ropy naftowej dla Litwy, Łotwy i Estonii.

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010