Orlen: NCW nie do osiągnięcia

Udostępnij artykuł

Zwiększenie poziomów NCW według płockiego koncernu nie jest możliwe ze względu na brak uregulowań prawnych pozwalających wdrożyć na polski rynek paliwa o zwiększonej ilości biokomponentów, chodzi tu przede wszystkim o B7/10 oraz E10. Kolejnymi czynnikami przemawiającymi za nie zwiększaniem poziomów NCW są: brak przepisów określających wymagania jakościowe dal oleju roślinnego jako biokomponentu, brak przepisów określających wymagania jakościowe dla węglowodorów syntetycznych jako biokomponentów, a także brak obecnie w Polsce oraz UE technologii biopaliw II generacji oraz programów wsparcia dla takich inwestycji.

Płocki koncern jako największy producent paliw silnikowych w Polsce i tym samym podmiot zobligowany realizacji NCW jest głównym adresatem tego obowiązku w Polsce. PKN Orlen dlatego właśnie wziął udział w konsultacjach społecznych co do przedmiotowego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 12.08.2010
Aktualizacja: 12.08.2010