Orlen odwoła się od decyzji UOKiK

Udostępnij artykuł

– W trakcie trwającego blisko dwa lata postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował kilkaset umów patronackich oraz franczyzowych, których stroną był lub nadal jest PKN Orlen oraz jego poprzednicy prawni. Tylko dwie z powyższych umów, pochodzące jeszcze z lat ‘90 ubiegłego wieku – zawierane przez Petrochemię Płock SA, zostały objęte bardziej szczegółowym badaniem. Przestały one obowiązywać odpowiednio w 2006 i 2007 roku – dodaje kierownik biura prasowego Orlenu.

Jak wynika z informacji przekazancyh przez płocki koncern w toku postępowania administracyjnego PKN Orlen w pełni współpracował z urzędem w celu dokładnego wyjaśnienia stawianych zarzutów.

– Zapisy umów nigdy nie były stosowane w praktyce co jednoznacznie potwierdzają oświadczenia składane w toku postępowania przez właścicieli tych stacji, mówiące że ceny detaliczne paliw stosowane przez nich były ustalane przez nich samodzielnie – stwierdza Beata Karpińska.

Na uczestników porozumienia Prezes UOKiK nałożyła kary finansowe – 52 736 994,19 zł na PKN Orlen i 27 347,65 zł na stację paliw z Krasnegostawu. Należy dodać, że od lipca 2007 roku przedsiębiorcy ci współpracują na podstawie nowej umowy, która nie zawiera zakwestionowanego przez UOKiK postanowienia. W przypadku stacji z Lechowa postępowanie zostało umorzone.
 

Opublikowano: 18.08.2010
Aktualizacja: 18.08.2010