Orlen popiera informatyzację sprawozdawczości NCW

Udostępnij artykuł

Mając do dyspozycji komputer i internet każdy przedsiębiorca zajmująy się działalnością związaną z biopaliwami i biokomponentami powinien wykorzystywać te narzędzia do szybkiego transferu danych.

– Forma i zakres sprawozdań przekazywanych do Urzędu Regulacji Energetyki i Agencji Rynku Rolnego jest ważną sprawą dla producentów paliw i biopaliw ciekłych. Elektroniczna sprawozdawczość pozwoli na optymalizację pracy i czasu przygotowania wymaganej dokumentacji. Ponadto dostęp do danych w formie elektronicznej ułatwi odbiorcom, w tym przypadku URE i ARR sprawne pozyskiwanie potrzebnych informacji ( łatwa i szybka agregacja danych, filtracja potrzebnych informacji). Z projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wynika, że sprawozdania zostaną rozszerzone o dodatkowe dane – informuje biuro prasowe.

Według opinii PKN Orlen S.A. nałożenie na producentów paliw dostarczania dodatkowych informacji do Prezesa ARR, które nie są mu przydatne do realizacji jego zadań ustawowych jest niezasadne. Należy podkreślić, iż informacje, które miałyby zostać przekazane Prezesowi ARR stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie są to dane strategiczne z punktu widzenia krajowej gospodarki paliwowej.

Poza tym dodatkowa sprawozdawczość wiąże się z dodatkowymi i niczym nieuzasadnionymi obciążeniami branży paliwowej, przyczyniając się do rozrostu biurokracji – dowiadujemy się z wypowiedzi przedstawiciela płockiego koncernu.

Opublikowano: 20.09.2010
Aktualizacja: 20.09.2010