Orlen popiera obrót nadwyżkami NCW

Udostępnij artykuł

Do tej pory jest tak, że należy czekać do końca okresu rozliczeniowego, aby móc skorzystać, czyli odkupić, z nadwyżek innego podmiotu zobowiązanego do realizacji NCW. Chodzi przede wszystkim o to, aby handel nadwyżkami NCW powinien odbywać się w uproszczony sposób, przykładowo: na zasadzie umów handlowych pomiędzy kupującym i sprzedającym, określających zbywany wolumen bio.

W celu sprawowania kontroli Urzędu Regulacji Energetyki nad daną umową. PKN Orlen proponuje wprowadzenie obowiązku załączenia kopii umów do sprawozdania rocznego realizacji NCW.

PKN Orlen uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Przygotowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc. Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 02.08.2010
Aktualizacja: 02.08.2010