Orlen poszukuje nowych technologii mobilnych

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT. W ramach ogłoszonego konkursu Koncern będzie poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen.

Poszukiwana przez PKN Orlen technologia ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji mobilnych dokonywanych na stacjach paliw. Ocenie będzie poddawana przede wszystkim użyteczność rozwiązania dla użytkownika końcowego, a także uniwersalność i skalowalność rozwiązania.

– Od lat pozostajemy branżowym liderem rozwiązań mobilnych. Jako pierwsi na polskim rynku wdrożyliśmy aplikację mobilną, pozwalającą klientom biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Nowym standardem była również – wprowadzona w ubiegłym roku – aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze. Przez cały czas chcemy rozwijać ten obszar, ponieważ wiemy, że tego właśnie oczekują nasi klienci. Jesteśmy przekonani, że udział w programie GovTech pozwoli nam na dalszy rozwój innowacyjnych technologii i zwiększy satysfakcję użytkowników naszych aplikacji mobilnych – powiedziała Patrycja Panasiuk, dyrektor biura innowacji PKN Orlen.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ 2019 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Na pierwszym etapie konkursu PKN Orlen zaprasza do konsultacji małe i średnie podmioty działające w obszarze IT, zainteresowane realizacją zadania. Wstępne rozmowy pozwolą na rozpoznanie obecnie istniejących możliwości technologicznych, doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia, sprecyzowanie kryteriów wyboru wykonawców i określenie budżetu na to zamówienie. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach, wraz z opisem profilu działalności i dotychczasowych doświadczeń w podobnych projektach, można składać pod adresem email govtech@orlen.pl.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.