Orlen poszukuje wykonawcy przeglądu “witaczy”

Udostępnij artykuł

Przegląd polega na ocenie stanu technicznego pylonów i rozmiarów zużycia lub uszkodzenia jego elementów. Prace polegać będą m.in. na sprawdzeniu i ewentualnym dokręceniu śrub fundamentowych, założeniu koszulek termokurczliwych, sprawdzeniu powłok antykorozyjnych słupa, konstrukcji jego masztu i w razie konieczności uzupełnieniu ubytków. W ramach usługi trzeba też będzie sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej, sprawdzić pionowość słupa reklamowego oraz geometrii jego przekroju, a także ocenić ogólny stanu konstrukcji słupa. Przegląd powinien być zakończony protokołem z wynikami badań z podpisem osób uprawnionych oraz wpisem do książki obiektów budowlanych.

Przegląd musi być zrobiony przez wyspecjalizowane osoby z uprawnieniami zawodowymi wymaganymi przy wykonywaniu pomiarów okresowych. Orlen nie wyklucza wyboru więcej niż jednego wykonawcy.

PKN Orlen S.A. to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza siedmioma rafineriami – w 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton. Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na terenie Polski działa 1691 stacji paliw tej grupy.
 

 

Opublikowano: 10.09.2010
Aktualizacja: 10.09.2010