Orlen sprzedaje Zakłady Produktów Naftowych

Udostępnij artykuł

W przetargu ogłoszonym 30 czerwca PKN Orlen wystawił na sprzedaż Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Chełmie przy ul. Towarowej 3, w skład którego wchodzą działka nr 65 o powierzchni 10.136 m2, budynki, budowle i inne urządzenia. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 931.500 zł.

Sprzedaży podlega także Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą, w skład którego wchodzą: działka nr 200/2, działka nr 200/4, działka nr 201, działka nr 268, działka nr 270/2 oraz działka nr 273 o łącznej powierzchni 21.181 m2, kotłownia o kubaturze 559 m3, garaż samochodowy o kubaturze 1424 m3, budynek – wiata kolejowa o kubaturze 40 m3, budynek – waga wozowa o kubaturze 38 m3, budynek rozlewnia produktów białych o kubaturze 546 m3, budynek – magazyn olejowy o kubaturze 3673 m3, budynek administracyjny o kubaturze 726 m3, budynek strażnica pożarowa o kubaturze 1161 m3, portiernia o kubaturze 67 m3, trafostacja o kubaturze 206 m3, budynek agregatu prądotwórczego o kubaturze 39 m3, blaszak magazynu smarów stałych o kubaturze zbiornik wodny o kubaturze 187,6 m3, rozlewnia gazu o kubaturze 24 m3, przepompownia o kubaturze 105 m3. Cena wywoławcza wynosi 5.653.718 zł.

Do kupienia jest także Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Tczewie przy ul. 30 Stycznia, w skład którego wchodzi: działka nr 365, działka nr 366 o łącznej powierzchni 14.286 m2. Cena wywoławcza wynosi 2.421.065 zł.

Orlen sprzedaje również Zakład Produktów Naftowych Nr 8 położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warzywnej, w skład którego wchodzą: działka nr 706 o powierzchni 3.668 m2,, prawo własności budynków oraz pozostałych środków trwałych i wyposażenia. Cena wywoławcza wynosi 201.360 zł.

Przetarg objął również:

Zakład Produktów Naftowych Nr 8 położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka, w skład którego wchodzą: działka nr 897 o powierzchni 4.011 m2, prawo własności budynków oraz pozostałych środków trwałych i wyposażeni. Cena wywoławcza wynosi 400.800 zł.

Zakład Produktów Naftowych Nr 5 położony w Żarach, przy ul. Czerwonego Krzyża, w skład którego wchodzą działka o nr ew. 50 o powierzchni 20.985 m2, prawo własności budynków oraz pozostałych środków trwałych i wyposażenia. Cena wywoławcza wynosi 1.258.687 zł

Zakład Produktów Naftowych Nr 2 położony w Ełku przy ul. Dolnej, w skład którego wchodzą: działka nr 2224, działka nr 1273 o łącznej powierzchni 34.998 m2, budynek przepompowni, budynek magazynu olejowego, budynek administracyjny, budynek straży przemysłowej, wiata, zasiek na węgiel. Cena wywoławcza wynosi 1.099.838 zł.

Zakład Produktów Naftowych Nr 4 położony w Psarach Polskich, w skład którego wchodzą działki o łącznej pow. 101.653 m2, budynek administracyjny o pow. 407,6 m2, budynek magazyn oleju I o pow. 780,9 m2, budynek rozlewni paliw o pow. 148,5 m2, pompownia o pow. 106,9 m2, budynek wagi kolejowej o pow. 13,8 m2, budynek agregatu prądotwórczego o pow. 88,3 m2, budynek sieci transformatorów o pow. 47,7 m2, hydrofornia o pow. 36,5 m2, kotłownia o pow. 144,9 m2, magazyn techniczny. o pow. 73,1 m2, budynek laboratorium, remiza, garaże o pow. 264,6 m2, budynek wagi wozowej o pow. 13,98 m2, magazyn produktów konfekcjonowanych o pow. 103,7 m2. Cena wywoławcza wynosi 5.100.910 zł.

Zakład Produktów Naftowych Nr 7 położony w Trzebiatowie, przy ul. Kołobrzeskiej, w skład którego wchodzą działki o łącznej powierzchni 113.708 m2. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 2.712.849 zł.

Zakład Produktów Naftowych Nr 4 położony w Częstochowie przy ul. Równoległej 65, w skład którego wchodzą działki nr o łącznej powierzchni 15.460 m2, budynek administracyjno-socjalny o pow. 441,6 m2 i kubaturze 2096 m3, budynek rozlewni o pow. 328 m2 i kubaturze 1640 m3, hala „Ruhland” o pow. 589 m2 i kubaturze 3111 m3, wiata o pow. 325 m2 i kubaturze 1383 m3, budynek agregatu prądotwórczego o pow. 18,2 m2 i kubaturze 54 m3, oczyszczalnia ścieków (3 podziemne betonowe komory) o głębokości 3,3 m o pojemności 50 m3, zbiornik wody p. pożarowej o pojemności 200 m3, ogrodzenie, chodniki, drogi wewnętrzne oraz linia kablowa. Cena wywoławcza wynosi 5.326.185 zł.

Oferty można składać do 17 września 2010 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30 listopada 2010 roku.

Opublikowano: 05.07.2010
Aktualizacja: 05.07.2010