Orlen szuka dostawcy usług deratyzacji

Udostępnij artykuł

Wyboru dostawcy dokona specjalnie  powołany w tym celu Zespół Oceniający. Z ofert, które spełniają wymagania formalne i merytoryczne wybrany zostanie dostawca. Wybór zostanie dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. 

Wybrany oferent będzie zobowiązany przede wszystkim do: monitoringu stacji deratyzacyjnych – mycie, czyszczenie, przegląd preparatów, wymiany czyszczenia, wymiany i przeglądu detektorów, dezynsekcji wybranych ścian zewnętrznych budynku oraz śmietników, przeprowadzania kontroli – uwierzytelnienia termometrów i higrometrów na stacjach paliw, a także wystawienia za każdym razem świadectwa kontroli – uwierzytelnienia dla każdego przyrządu pomiarowego oraz pozostawienia aktualnego świadectwa wzorcowania przyrządu wzorcowego wydanego przez Główny Urząd Miar, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, a także opracowywanie pełnej dokumentacji zgodnie z założeniami systemu HACCP w skład której wchodzą : protokół dezynsekcji – deratyzacji oraz protokół kontroli pułapek monitorujących owady biegające

Obecnie w segmencie premium pod marką Orlen działa 964 stacje. W segmencie ekonomicznym pod marką Bliska – 442 stacje, pozostałe zaś 285 stację działają w brandzie uproszczonym.  Łącznie liczba stacji  PKN Orlen wyniosła w czerwcu br. 1691.  Dla porównania stacji pod marką Orlen pod koniec maja było 958, a wszystkich 1688.
 

Opublikowano: 19.07.2010
Aktualizacja: 19.07.2010