Orlen wspiera najzdolniejszych

Udostępnij artykuł

– Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć laureatów zeszłorocznej edycji programu. Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem i uświadomił nam, jak bardzo potrzebne są tego typu inicjatywy. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować naszą akcję także w tym roku. W Płocku nie brakuje zdolnych młodych ludzi, którzy nie tylko świetnie radzą sobie w szkole, ale także chcieliby realizować swoje pasje poza godzinami zajęć lekcyjnych. Naszym celem jest odkrywanie takich talentów i wspieranie ich w rozwoju. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu ta wyjątkowa młodzież otrzyma szansę spełnienia swoich marzeń – powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN Orlen.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Płocka, którzy łącznie spełniają poniższe warunki: osiągnęli w poprzednim roku szkolnym średnią ocen na świadectwie minimum 4,0 lub wyższą, w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki bądź znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat.

Wnioski stypendialne można składać do 30 września, przesyłając je do siedziby Fundacji Orlen Dar Serca w Warszawie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Opublikowano: 19.07.2010
Aktualizacja: 19.07.2010