Orlen wspiera obrót nadwyżkami NCW

Udostępnij artykuł

– Uważamy, że na handlu nadwyżkami skorzystają zarówno producenci paliw jak i wytwórcy biokomponentów – informuje przedstawiciel PKN Orlen.

Proponowane jest wprowadzenie wystawiania świadectw w dowolnym okresie czasie. Według płockiego koncernu ze względu na drastyczne kary za niezrealizowanie NCW jakie są w tej chwili w Polsce nikt nie będzie chciał czekać do zakończenia okresu rozliczeniowego, aby skorzystać (odkupić) z nadwyżek innego podmiotu zobowiązanego do realizacji NCW. Koszty NCW są wysokie i producenci paliw starają się je optymalizować – nie należy, więc się spodziewać, że będziemy mieli do czynienia ze znacznymi nadwyżkami, które podmioty będą chciały sprzedaż na rynku.

Orlen uważa, że powinna również zostać usankcjonowana możliwość realizacji NCW poprzez zakup odpowiednich certyfikatów od wytwórców biokomponentów bądź biopaliw przez podmioty zobowiązane do realizacji NCW. Handel nadwyżkami NCW powinien odbywać się w maksymalnie uproszczony sposób np. na zasadzie umów handlowych pomiędzy kupującym i sprzedającym, określających ”odstępowany/zbywany” wolumen bio. W celu sprawowania kontroli Urzędu Regulacji Energetyki nad tym procederem koncern proponuje wprowadzenie obowiązku załączenia kopii umów do sprawozdania rocznego z realizacji NCW.

Opublikowano: 21.09.2010
Aktualizacja: 21.09.2010