Orlen wyemituje obligacje z najniższym oprocentowaniem w historii Koncernu

PKN Orlen zakończył budowanie książki popytu i jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny Wibor. Koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Będzie to również pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.

Skierowana do inwestorów kwalifikowanych emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku kapitałowego. Zapisy na obligacje PKN Orlen złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję.

– Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, pomimo tak niestabilnego dla rynku kapitałowego okresu, wywołanego pandemią COVID-19. Jest to dla nas wyraźny sygnał, świadczący o słuszności przyjętych kierunków rozwoju i podejmowanych przez PKN Orlen działań biznesowych. Potwierdzeniem tego jest również kurs naszych akcji, który od ogłoszenia nowej strategii wzrósł o blisko 20 proc., a od październikowego minimum o ponad 60 proc. Jesteśmy też dumni z faktu, że jako pierwsza firma w Europie Środkowej wyemitujemy obligacje oparte na ratingu ESG. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, postrzegając ten proces nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim szansy na dalszy, zrównoważony rozwój PKN Orlen. Zgodnie z naszą długoterminową strategią, realizujemy ambitne projekty, które umożliwią nam osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem, prowadzimy nowoczesny biznes, dlatego finansowanie inwestycji będzie opierać się m.in. na środkach pochodzących z emisji obligacji zrównoważonego rozwoju – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Koncern wyemituje na rynku polskim obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności. Emisja przeprowadzona będzie w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG. Poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.