Orlen wyprodukuje tworzywa z przepracowanych olejów spożywczych

Udostępnij artykuł

Czeski zakład Orlen Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO). Częściowe zastąpienie ropy naftowej alternatywnym surowcem umożliwia redukcję emisji i jest odpowiedzią na oczekiwania regulacyjne i rynkowe. Równolegle z rozpoczęciem przetwarzania HVO w Czechach, Grupa Orlen rozwija innowacyjną technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych w rafinerii w Płocku.

Orlen Unipetrol Litvinov

Zastępstwo dla ropy naftowej

Uwodornione oleje roślinne (HVO) są bio-surowcem. Mogą zastępować ropę naftową, jako wsad do produkcji biokomponentów do paliw oraz monomerów i polimerów. Do wytwarzania HVO można wykorzystywać między innymi powszechnie dostępne zużyte oleje posmażalnicze pochodzące z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Dotychczas traktowano je jako materiały odpadowe. W ramach testów prowadzonych w zakładzie Orlen Unipetrol w Litvinovie potwierdzono, że produkty uzyskiwane z użyciem HVO mają takie same właściwości jak materiały w całości wykonane z surowców konwencjonalnych.

– Zrównoważone inwestycje w segmencie petrochemicznym to kluczowy element strategii Orlen2030. Przybliżają koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez kolejne inwestycje w produkcję biomateriałów oraz wykorzystanie surowców z recyklingu. Do 2030 roku Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton.
– mówi Tomasz Wiatrak, prezes zarządu Orlen Unipetrol.

– Po pierwszych testach oraz pomyślnym przejściu procesu certyfikacyjnego zrealizowaliśmy kolejne testy produkcyjne. Uzyskaliśmy w nich bio-cyrkularny polipropylen, tworzywo powszechnie wykorzystywane w branży budowlanej, motoryzacyjnej i opakowaniowej. Metoda ta może jednak posłużyć również do produkcji polietylenu, etylenu czy benzenu. Ze 100 ton materiału wsadowego uzyskaliśmy 95 ton certyfikowanego tworzywa. Obecnie jesteśmy w stanie przetwarzać ok. 5 tysięcy ton HVO rocznie, ale wkrótce nasze zdolności produkcyjne mają się podwoić.
– mówi Martin Růžička, dyrektor ds. rozwoju, technologii i efektywności w Grupie Orlen Unipetrol.

Wyprodukowany w Czechach bio-cyrkularny polipropylen firma wykorzysta do dalszych testów i badań realizowanych we współpracy z wybranymi odbiorcami. Są oni również zobowiązani do przejścia procesu certyfikacyjnego, tak by cały łańcuch wartości był zgodny z założeniami certyfikacji. Zakończenie tego procesu umożliwi rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną.

Orlen z nowymi inwestycjami

Zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern realizuje szereg projektów w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujących się w założenia gospodarki cyrkularnej. Technologie wykorzystujące uwodornione oleje roślinne koncern również wdroży w zakładzie PKN Orlen w Płocku. Do 2024 roku powstanie tam instalacja HVO. Za jej pomocą na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Wydajność instalacji HVO może wynieść około 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie, zgodnie ze strategią Orlen2030, wzmocni pozycję koncernu na rynku biopaliw. Szacowana wartość inwestycji to ok. 600 mln złotych.

Inwestycje wykorzystujące przetworzone oleje realizowane są również w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. W listopadzie 2021 roku spółka podpisała umowę na budowę instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME. Z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji. A także 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Inwestycja zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 roku. Jej wartość jest szacowana na ok. 127.5 mln złotych.

W biorafinerii Orlen Południe powstały również instalacje ekologicznego glikolu propylenowego. Jest produkowany z roślin oleistych oraz kwasu mlekowego powstającego z melasy cukrowej.

W Orlen Unipetrol w Litvinovie trwają testy recyklingu chemicznego z wykorzystaniem pirolizy, czyli rozkładu termicznego surowców w wysokich temperaturach. Technologia ta pozwoli wykorzystywać surowce odpadowe, takie jak tworzywa sztuczne do produkcji węglowodorów dla instalacji petrochemicznych.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.03.2022
Aktualizacja: 23.03.2022