Orlen zbada środowisko pracy na swoich stacjach

Udostępnij artykuł

Badanie powinno być wykonane na jednym stanowisku sprzedawcy w każdej ze wskazanych w ofercie stacji. Należy je wykonać metodą poboru prób – dozymetrią indywidualną. Analizy muszą być zrobione w laboratorium posiadającym akredytację w wymaganym zakresie. Firmy zainteresowane ofertą muszą posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Termin wykonania prac upływa 31 grudnia 2010 r.

Jak informuje Orlen, przy wyborze wykonawców usługi będzie brana pod uwagę cena oraz doświadczenie danej firmy w zakresie realizacji badań środowiska pracy na stacjach paliw. Orlen nie wyklucza podpisania umowy z więcej niż jednym dostawcą usługi. Firmy powinny zadeklarować w swojej ofercie, jaki obszar działania ich interesuje i ile stacji z tego terenu są w stanie przebadać.

Do badania wytypowano 411 stacji w następujących województwach:
70 – Mazowieckie
47 – Łódzkie
42 – Śląskie
36 – Zachodniopomorskie
33 – Małopolskie
29 – Wielkopolskie
26 – Kujawsko-Pomorskie
21 – Lubelskie
20 – Dolnośląskie
20 – Warmińsko-Mazurskie
17 – Opolskie
17 – Pomorskie
11 – Podkarpackie
14 – Lubuskie
5 – Podlaskie
3 – Świętokrzyskie

PKN Orlen S.A. to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza siedmioma rafineriami – w 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN przekroczył 28 mln ton. Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na terenie Polski działa 1691 stacji paliw tej grupy.
 

Opublikowano: 08.09.2010
Aktualizacja: 08.09.2010