PARP ma nowego prezesa

Udostępnij artykuł

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak wręczył Dariuszowi Budrowskiemu akt powołania na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

PARP Budrowski Nowak

Nowo powołany szef PARP pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Swoje doświadczenie opiera na wieloletniej współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Współpracował także z organizacjami pozarządowymi (NGO), jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi.

Dariusz Budrowski

Dariusz Budrowski urodził się w 1979 r. w Giżycku. Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa (2004 r.). Ukończył studia podyplomowe „Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw”. Wybrał specjalizację „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” na Uniwersytecie Warszawskim (2012 r.). Absolwent studiów MBA. Wykładowca akademicki na Uczelni Jańskiego w Łomży.

Od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013, Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus +.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Celem działania PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wsparcie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Agencja wspiera także rozwój regionalny, działa na rzecz wzrostu eksportu oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej.

Agencja bierze aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności kadr. W ten sposób odgrywa istotną rolę w tworzeniu otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć. Są one finansowane ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

Źródło: MRiT

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.02.2022
Aktualizacja: 22.02.2022