PERN kupił stanowiska do przeładunku paliw

Udostępnij artykuł

Naftoport kupił dwa dodatkowe stanowiska: O i P. Firma jest obecnie właścicielem terminalu posiadającego 4 stanowiska (O, P, R i T) o zdolności przeładunkowej łącznie ok. 33 mln ton ropy naftowej rocznie, co zabezpiecza potrzeby polskich rafinerii oraz dwóch zakładów niemieckich połączonych z systemem rurociągów "Przyjaźń”.
– Zarządzanie przez Naftoport całością bazy paliw w porcie gdańskim zapewni możliwość poprawy warunków technicznych jej funkcjonowania oraz poziomu bezpieczeństwa jedynego na polskim wybrzeżu morskiego terminala przeładunku ropy naftowej – mówi Robert Soszyński, prezes zarządu PERN "Przyjaźń” . – Spółka planuje modernizację przejętych stanowisk, a także rozbudowę uwzględniającą obsługę przeładunków na potrzeby planowanej przez PERN bazy zbiornikowej w porcie gdańskim.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010 roku Naftoport przeładował 6,25 mln ton ropy i paliw płynnych. W całym 2009 roku było to 7,1 mln ton ropy i paliw.
Naftoport Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy naftowej dla polskich i niemieckich rafinerii oraz eksportu ropy z kierunku rosyjskiego. Właścicielami Naftoportu są spółki: PERN, PKN Orlen, Grupa Lotos, Port Północny, J&S Service & Investment oraz Skarb Państwa.

 

 

Opublikowano: 08.07.2010
Aktualizacja: 08.07.2010