Petrolinvest wybrał audytora

Udostępnij artykuł

Spółka BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355.

Petrolinvest nie korzystał dotychczas z usług BDO Sp. z o.o.

Niedawno zarząd Petrolinvestu wybrał osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa, po rezygnacji Pawła Gricuka. Zarząd powierzył wykonywanie obowiązków prezesa spółki Romanowi Niewiadomskiemu. Będzie on pełnił funkcję do czasu zakończenie rozmów z kandydatami na szefa polskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej.

Prokom Investments S.A. , wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił ilość członków zarządu na dwie osoby oraz powierzył – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej Petrolinvestu – pełnienie obowiązków prezesa spółki bieżącej kadencji Panu Romanowi Niewiadomskiemu. Statut spółki nakłada obowiązek uzupełnienia składu zarządu o prezesa zarządu. Pan Roman Niewiadomski będzie pełnił tę funkcję do czasu zakończenia procesu rozmów z kandydatami na stanowisko prezesa zarządu spółki. Pan Roman Niewiadomski jest związany z Grupą Petrolinvest od listopada 2009 roku, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest Gaz S.A. – poinformowała spółka w komunikacie.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.
 

Opublikowano: 22.07.2010
Aktualizacja: 22.07.2010