PKN Orlen inwestuje w gospodarkę obiegu zamkniętego

Udostępnij artykuł

PKN Orlen konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Koncern realizuje nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 proc. poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

PKN Orlen Blue Bridge

Partnerstwo PKN Orlen i Wodociągów Płockich

Wspólnie z partnerem w tym projekcie, Wodociągami Płockimi, PKN Orlen podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Zakłada on powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez koncern. Inwestycja, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

– Prowadzimy nowoczesny i zrównoważony biznes. Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, skutecznie wdrażamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne. Innowacyjny projekt „Blue Bridge”, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość.
– mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. Operacyjnych.

Blue Bridge

Projekt „Blue Bridge” zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Obecnie trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną projektu, w ramach której wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą będą podstawą do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu.

– Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze. Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadał zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z jego realizacji są oczywiste.
– mówi Krzysztof Woś, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Długoterminowa strategia

PKN Orlen, Wodociągi Płockie oraz PGW Wody Polskie realizują długoterminowe strategie. Jednym z ich priorytetów jest rozwój gospodarki wodnej oraz wodno-ściekowej w oparciu o technologie ograniczające pobór wody.

– Mamy satysfakcję, że wspólnie z naszymi parterami możemy prowadzić działania przyczyniające się do ochrony wód. Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną, element rekreacji, czy na potrzeby przemysłu. Innowacyjny projekt realizowany wspólnie z PKN Orlen to przykład, jak można połączyć biznes z ochroną środowiska. Mamy nadzieję, że inne miasta i firmy będą podążały naszym śladem. Środowisko naturalne i zasoby wodne to bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń.
– mówi Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich.

Zrealizowanie projektu „Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą. Obniży także ślad wodny i środowiskowy w Płocku.

Źródło: PKN Orlen

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Stacje Paliw Sprzedaż Detaliczna RAPORT 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Opublikowano: 25.10.2022
Aktualizacja: 25.10.2022