PKN Orlen, Lotos i PGNiG rozmawiają ze stroną społeczną

Udostępnij artykuł
PKN Orlen, Grupa Lotos i PGNiG przy udziale Ministra Aktywów Państwowych i Komisji Krajowej NZSS „Solidarność” zawarły porozumienie dotyczące gwarancji dla pracowników tych spółek w związku z prowadzonym procesem konsolidacji. To kolejny etap dialogu ze Związkami Zawodowymi, w który włączone są wszystkie organizacje związkowe funkcjonujące w ramach zaangażowanych podmiotów.

– Od początku podkreślaliśmy istotną rolę strony społecznej w procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w grupach kapitałowych PKN Orlen, Lotos i PGNiG. Wszystkie rozmowy są zaawansowane i równie ważne dla powodzenia konsolidacji. Otwieramy kolejny etap, który umożliwi wypracowanie szczegółowych rozwiązań dla pracowników firm zaangażowanych w konsolidację – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Zgodnie z ustaleniami, szczegóły zostaną wypracowane na etapie procesu konsolidacji z Grupą Lotos i PGNiG na poziomie zakładowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Cały proces obywać się będzie w duchu wzajemnej współpracy w dialogu społecznym, z poszanowaniem pracowniczych i związkowych praw nabytych. Poprzedzony będzie zawieraniem porozumień zbiorowych przez pracodawców oraz stronę związkową.

Źródło: PKN Orlen