PKN Orlen pomaga powodzianom

Udostępnij artykuł

Przemierzają oni niejednokrotnie nawet ponad 100 km w jedną stronę. Sami finansują swą podróż, stąd inicjatywa PKN Orlen, aby wesprzeć ich działania kartami paliwowymi. Karty zostaną przekazane do baz wolontariuszy w Chodliku (gmina Wilków) i w Gorzycach (woj. podkarpackie). Koordynatorzy inicjatywy "Razem Powodzianom" będą je rozdawać wolontariuszom – kierowcom, którzy przyjadą pomagać przy sprzątaniu. W przypadku innych gmin popowodziowych oraz osób, które będą wyjeżdżać z Warszawy, karty będą dystrybuowane w Warszawie.

– Tegoroczna powódź wstrząsnęła nami wszystkimi – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen. – Tak naprawdę dopiero teraz ujawnia się w pełni skala zniszczeń dokonanych przez żywioł. Koncern od tygodni podejmuje różne działania na rzecz pomocy zarówno służbom wspierającym powodzian jak i samym poszkodowanym. Bez wahania postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę organizacji pozarządowych. Solidarność w tak trudnych momentach ma wartość szczególną – dodał.

We wspólnych przedsięwzięciach na rzecz pomocy powodzianom uczestniczy osiemnaście organizacji pozarządowych: Akademia Rozwoju Filantropii, Caritas Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska – EKON", Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Wiosna, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Federacja Polskich Banków Żywności.

Działania tych organizacji to m.in. utworzenie i obsługa linii powodziowej obsługiwanej przez 30 wolontariuszy, którzy odebrali dotychczas kilkaset telefonów z deklaracjami pomocy oraz z zapotrzebowaniem na pomoc. Inna forma działania to utworzenie i obsługa strony internetowej www.powodz.ngo.pl.

Główne tereny, na których obecnie jest przeprowadzana akcja, to Gorzyce i Wilków. Straty są tam nie tylko bardzo duże, ale o bardzo różnym charakterze. Nieodzowne jest dodatkowe wsparcie w sprzątaniu zniszczonych przez powódź terenów i zabudowań. W ramach akcji “Weekend dla Powodzian” wolontariusze pomagają powodzianom oczyszczać zalane i zniszczone gospodarstwa. Dla mieszkańców terenów dotkniętych przez powódź, którzy stracili wszystko, każda para rąk jest na wagę złota.
 

Opublikowano: 06.08.2010
Aktualizacja: 06.08.2010