PKN Orlen posiada 363 stacje franczyzowe

Udostępnij artykuł

– Powiększanie sieci detalicznej w oparciu o stacje franczyzowe w markach Orlen i Biska jest wpisany w strategię rozwoju sieci detalicznej PKN Orlen – informuje biuro prasowe Orlenu. Jednocześnie lwią część sieci tego koncernu stanowią stacje własne.

– Rozwój dwóch kanałów dystrybucji (stacje własne i franczyzowe) odbywa się harmonijnie, w oparciu o planowanie sieci detalicznej koncernu, bez preferencji stacji własnych lub franczyzowych – ocenia PKN Orlen. Decyduje ekonomika projektów i atrakcyjność lokalizacji stacji.

Projekt franczyzy w PKN Orlen rozpoczął się w końcu 2002 r. Od tego czasu następuje rozwój tego kanału dystrybucji. Kontrakty franczyzy zawierane są w markach Orlen i Bliska. W ramach umowy zapewniona jest wizualizacja stacji, montaż systemów informatycznych i kasowych, a także projekt sal sprzedaży stacji. Kontrakt zapewnia też szkolenia i przekazuje standardy działania stacji i obsługi klientów.

Właściciel stacji w barwach Orlenu i Bliska zaopatruje się w paliwa PKN Orlen (w przypadku stacji w marce Orlen również w paliwa specjalne Verva 98 i Verva ON), zapewnia sprzedaż paliw w oparciu o karty paliwowe Flota, oferuje obsługę programu lojalnościowego Vitay (w marce Orlen) – zgodnie z przekazanymi standardami. Właściciel jest zobowiązany także finansować uzgodnione i zapisane w umowie opłaty licencyjne. Przychody właściciela stacji natomiast wynikają ze sprzedaży paliw, towarów pozapaliwowych i usług realizowanych na stacji. Właściciel stacji w trakcie kontraktu działa w pełni na własny rachunek i ryzyko. Ma pełną władzę nad ustalaniem cen detalicznych tych produktów.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010