PKN Orlen rozwija Zakład w Jedliczu

Koncern dostrzega duży  potencjał aktywów na południu Polski, w tym Zakładu w Jedliczu. Z myślą o rozwoju zakładu  trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest niezwykle istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. 

Już teraz Orlen Południe jest pionierem, a zarazem najbardziej doświadczonym polskim producentem biopaliw i biokomponentów. Inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi nam spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Co istotne do produkcji zostaną użyte surowce niespożywcze, głównie słoma od  miejscowych rolników– powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, który spotkał się z pracownikami Zakładu.

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca.  Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania  terenów pod inwestycje Orlen Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie  projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania  dostawcy technologii.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Zgodnie z założeniami wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie. Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są spójne z kierunkami Grupy Orlen, która stoi w obliczu wyzwań  wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.