Ponad 20 proc. kierowców wybiera najtańsze stacje

Udostępnij artykuł

– 53,6 proc. respondentów stwierdziło, że zwraca uwagę na ceny i stara sie nie przepłacać za paliwo, ale też nie poszukuje stacji, na których paliwo jest najtańsze – informuje najnowszy raport Moto Scan.

– 22,0 proc. respondentów wybiera stacje, na których paliwo jest najtańsze, a 24,4 proc. respondentów nie zwraca większej uwagi na ceny paliw tankując na stacjach, do których ma zaufanie – wynika z badania.

W porównaniu do ostatniej fali badania (jesień 2009) spadł o 12 proc. odsetek respondentów kupujących paliwa na tych stacjach, gdzie ceny są najniższe. Zwiększył sie natomiast (o 7,4 proc.) odsetek osób, które nie zwracają uwagi na ceny paliw.

W Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych.

Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 14.07.2010
Aktualizacja: 14.07.2010