Ponad 90 proc. kierowców ufa swoim stacjom

Udostępnij artykuł

Ponad 50 proc. respondentów stwierdziło, że najważniejsza w budowie zaufania do jakości paliwa ma skala działania danej firmy. Im więcej firma ma stacji i klientów, tym większe budzi ona zaufanie wśród kierowców. Dla 35 proc. badanych zaufanie do marki buduje także dbałość o jakość różnych aspektów związanych z obsługą np. dostęp do usług dodatkowych. Dla jednej czwartej klientów ważny jest fakt, czy dana stacja należy do polskiej firmy, dla 10 proc. z kolei istotne jest, czy stacja przynależy do zagranicznego koncernu. Reklama wpływa na wzrost zaufania dla 4,5 proc. ankietowanych.

W badaniu Moto Scan zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli aut osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010