POPiHN: Spadek eksportu o 21 proc.

Udostępnij artykuł

„Eksport oleju napędowego pozostaje na poziomie śladowym w stosunku do wielkości produkcji krajowej. Utrzymujący się wzrost zapotrzebowania na rynku krajowym, konieczność realizacji NCW i dodatkowo korzystne relacje cenowe pomiędzy rynkiem krajowymi zagranicznym powodują, iż produkt lokowany jest w kraju” – czytamy w raporcie POPIHN.
Eksport paliwa lotniczego zmalał natomiast z 505 do 277 tys. ton (spadek o 45 proc.) „Sytuacja na międzynarodowych rynkach paliwa lotniczego JET spowodowała, że opłacalność eksportu tego paliwa stała się mało atrakcyjna. Zmniejszona produkcja i jednocześnie rozwijający się rynek bezpośrednich dostaw do krajowych portów lotniczych skutkował ograniczeniem eksportu JET-a. Wykazywane w tym miejscu dostawy zagraniczne, to dostawy realizowane bezpośrednio przez krajowych producentów. Znaczna część produkcji tego gatunku paliwa trafia jednak do krajowych spółek pośredniczących, które realizują dostawy lotniskowe do samolotów przewoźników międzynarodowych, zaliczane jako eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe. Skala tych dostaw w roku 2009 wyniosła 525 tys.m3 przy 553 tys. m3 w roku 2008” – wyjaśniają eksperci POPiHN.
Głównymi kierunkami eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych benzyn silnikowych jest Ukrainia (42 proc.) i Szwecja (22 proc.). W przypadku oleju napędowego (poza paliwem żeglugowym) są Czechy (86 proc.) i Słowacja.
Opublikowano: 30.03.2010
Aktualizacja: 30.03.2010