Postój remontowy w rafinerii Lotos

Udostępnij artykuł
W środowym komunikacie Grupa Lotos poinformowała, że 26 lutego 2021 roku rozpocznie się planowy, cykliczny postój remontowy w rafinerii spółki.

Remont po raz pierwszy zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego (druga część wiosną 2022 r.). Podczas postoju w 2021 r. nie jest planowane zatrzymywanie całej rafinerii. Zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych pozwoli na równoległe utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów spółki w całym okresie remontu.

Zgodnie z harmonogramem w 2021 r. zostanie zatrzymanych 19 z ponad sześćdziesięciu instalacji, których większość z początkiem kwietnia wróci do ruchu. Drugim i ostatnim etapem postoju będzie remont trzech instalacji tzw. bloku olejowego (począwszy od 7 kwietnia br.). Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpi 1 maja 2021 r.

Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2021 r., co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to 5 proc. w skali roku, jednak podejmuje działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe.  

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2021 rok to około 0,13 mld PLN. W ramach postoju remontowego spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami spółki, remont nie powinien wpłynąć na zdolność spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 25.02.2021
Aktualizacja: 25.02.2021