Rok 2010 obiecujący dla producentów biopaliw

Udostępnij artykuł

Dane, którymi dysponuje na dzień dzisiejszy urząd uzyskane były na podstawie informacji od 70 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, importujących lub nabywających wewnątrzwspólnotowo paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe i wprowadzających je do obrotu, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Na bazie oleju napędowego wyprodukowano 4 365 ton biopaliw ciekłych, zaś na estrze, czyli samoistnym paliwie aż 25 737 ton. Jest to najlepszy wynik kwartalny od ponad roku. W roku 2009 najlepszy wynik kwartalny odnotowano w III kwartale. Ogółem wytworzono ponad 27 tys. Ton biopaliw ciekłych. W całym 2009 roku wyprodukowano przez ogół producentów 40 642 ton biopaliw ciekłych.

Biorąc pod uwagę tak zadowalający wynik za I kwartał 2010 roku, tj. ponad 30 tysięcy ton wytworzonego biopaliwa , producenci powinni być pozytywnie zaskoczeni. Jest to wynik zbliżony niemal do całkowitego wytworzenia biopaliw ciekłych w całym 2009 roku. Przyczyną takiego wzrostu produkcji biopaliw jest wymóg realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który z roku na rok ma się powiększać. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

 

Opublikowano: 30.08.2010
Aktualizacja: 30.08.2010